Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 458/QĐ-BYT (2011)

Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường xảy ra vào các tháng mùa mưa. Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và xuất huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn và rối loạn đông máu, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

Tải tài liệu đính kèm  

Bài viết khác