Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
       Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/6/1989;
       Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
       Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

       Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Bài viết khác