LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18 - Bệnh viện Hùng Vương
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 08/10/18 ĐẾN 12/10/18
Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm GHI CHÚ
8/10/18   Thứ Hai    
9:00 tiếp đoàn BV Kontum p.họp B  
10:00 mở thầu tư vấn tài chính giám sát điện p.họp A  
13:00 hướng dẫn viết Quy trình công việc HT6  
13:30 họp Hội đồng KSNK HT6  
9/10/18   Thứ Ba    
8:00 HN quán triệt quy định về Đảng phí BVNĐ2  
9:00 nghiệm thu đề án cải tiến chất lượng p.họp B  
13:30 lớp Sư phạm Y học HT6  
15:00 họp dự án p.họp B  
10/10/18   Thứ Tư    
10:00 hội chẩn BV Nhi đồng TP K.CĐHA 9g họp chi bộ 1A - p.B
10:00 mở thầu gói kiểm toán p.họp A  
11:00 phỏng vấn tuyển dụng p.họp B  
13:30 họp cantin và HV shop p.họp B  
11/10/18   Thứ Năm    
SGB họp hệ thống khí dự án p.họp B  
13:00 duyệt đề án cải tiến chất lượng p.họp B  
13:30 lớp Sư phạm Y học HT6  
14:00 thống kê VTTBYT p.họp A  
12/10/18   Thứ Sáu    
07:00 giao ban P.VTTBYT P.VTTBYT  
10:30 tiếp đoàn trường ĐH Nhật Bản p.họp B Thành phần: BGĐ, P.KHTH, BS. H.Châu, BS. M.Hạnh
10:00 học lỗi p.họp A  
13:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết 9 tháng hoạt động KCB - Sở Y tế p.họp AB  
13/10/18   Thứ Bảy    
       
Ghi chú: Lịch công tác tuần sẽ được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế tại BV.

Bài viết khác