LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17 - Bệnh viện Hùng Vương
LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/11/17 ĐẾN 18/11/17
Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm GHI CHÚ
13/11/17   Thứ Hai    
09:00 họp c.bị triển khai thẻ Vietinbank   BGĐ + P.TCKT + K.KA + P.CNTT + Hsoft
       
13:00 p.vấn tuyển dụng p.họp B  
14:00 họp các phòng chức năng p.họp B  
14/11/17   Thứ Ba    
08:00 họp duyệt các tiêu chí    
09:00 họp về v.đề của K.CĐHA p.họp B BGĐ + K.CĐHA + P.TCKT + Công đoàn + Đoàn TN 
14:00 k.tra BV đạt tiêu chuẩn văn hóa p.họp A P.HCQT phụ trách
14:00 họp dự án p.họp B  
15/11/17   Thứ Tư    
cả ngày tập huấn nuôi con bằng sữa mẹ  HT6  
8:00-11g30 họp duyệt các tiêu chí    
14:00 rút kinh nghiệm chuyên môn p.họp B  
       
16/11/17   Thứ Năm    
cả ngày tập huấn nuôi con bằng sữa mẹ  HT6  
       
13:00 duyệt đề án cải tiến CL p.họp B  
       
17/11/17   Thứ Sáu    
8:00 bỏ phiếu tín nhiệm HT6  
       
14:00 tổng kết dịch vụ chăm sóc tại nhà HT6  
       
18/11/17   Thứ Bảy    
       

Bài viết khác