LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÝ IV NĂM 2018

Tháng/năm Ngày tiếp Họ tên, chức vụ người tiếp công dân Địa điểm tiếp công dân
Tháng 10/2018 10/03/2018 TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc BV Phòng họp AB - lầu 5 dãy C
10/10/2018 ThS. BS. Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc BV
10/17/2018 BS. CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc BV
10/24/2018 TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc BV
10/31/2018 BS. CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc BV
Tháng 11/2018 11/07/2018 ThS. BS. Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc BV Phòng họp AB - lầu 5 dãy C
11/14/2018 BS. CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc BV
11/21/2018 TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc BV
11/28/2018 ThS. BS. Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc BV
Tháng 12/2018 12/05/2018 ThS. BS. Phan Thị Hằng - Phó Giám đốc BV Phòng họp AB - lầu 5 dãy C
12/12/2018 BS. CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc BV
12/19/2018 TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc BV
12/26/2018 BS. CKII. Huỳnh Xuân Nghiêm - Phó Giám đốc BV

                                                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                                                                                                                    TS.BS.Hoàng Thị Diễm Tuyết

Bài viết khác