Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương
Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hội chữ thập đỏ

Ngày hội hiến máu tình nguyện ngày 26-10-2015

Ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 10 - 2015 tại bệnh viện Hùng Vương

Số liệu hoạt động năm 2015

Số liệu hoạt động năm 2015

Sản phụ nặng 140 kg chật vật vượt cạn

Tăng gần 50 kg trong thai kỳ, trải qua một tháng dưỡng thai tại Bệnh viện Hùng Vương với nhiều bệnh lý phức tạp, sản phụ 36 tuổi sinh bé trai đầu lòng.

Chương trình tháng 8 năm 2015

Chương trình tháng 8-2015

Chương trình tháng 7 năm 2015

Chương trình tháng 7-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chuyên môn và Chi phí quyết định việc chọn dịch vụ sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương và bệnh viện Hạnh Phúc

Chuyên môn và Chi phí quyết định việc chọn dịch vụ sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương và bệnh viện Hạnh Phúc

Chương trình tháng 04 năm 2015

Chương trình tháng 04-2015

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí I/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí I/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (tiền mặt)

Kết quả hoạt động quí I năm 2015

Kết quả hoạt động quí I năm 2015