Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương

Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương
Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hội chữ thập đỏ

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Danh sách tham gia hiến máu ngày 24-6-2015

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Hiến máu lần 2 năm 2015 và điều chỉnh thời gian chuyến CTXH tại Bình Thuận

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chương trình tháng 6 năm 2015

Chương trình tháng 04 năm 2015

Chương trình tháng 04-2015

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí I/2015 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí I/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí I/2015 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (chuyển khoản)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (tiền mặt)

Báo cáo tài chính quí IV/2014 (tiền mặt)

Kết quả hoạt động quí I năm 2015

Kết quả hoạt động quí I năm 2015

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015

Kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015

Chương trình hoạt động năm 2015

Chương trình hoạt động năm 2015

Chương trình tháng 01 năm 2015

Chương trình tháng 01-2015

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”

“Biển đảo quê hương – Nhơn Châu 2015”

Chương trình tháng 11-2014

Chương trình tháng 11-2014