Thời gian nhận bệnh và khám bệnh tại Phòng khám A - Bệnh viện Hùng Vương

Thời gian nhận bệnh và khám bệnh tại Phòng khám A - Bệnh viện Hùng Vương

Thời gian nhận bệnh và khám bệnh tại Phòng khám A - Bệnh viện Hùng Vương

Thời gian nhận bệnh và khám bệnh tại Phòng khám A - Bệnh viện Hùng Vương

Thời gian nhận bệnh và khám bệnh tại Phòng khám A - Bệnh viện Hùng Vương
Thời gian nhận bệnh và khám bệnh tại Phòng khám A - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thời gian nhận bệnh và khám bệnh tại Phòng khám A

(14/11/2017; 15:30)

Thông báo

V/v thời gian nhận bệnh và khám bệnh

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

I. THỜI GIAN NHẬN BỆNH:

KHÁM THAI - KHÁM PHỤ KHOA

Thứ 2 đến thứ 6:       5:30 - 16:00

- Thứ 7:                        6:45 - 16:00

- Chủ nhật:                   6:45 - 11:00

KHÁM NHŨ

- Thứ 2 đến thứ 6:       6:30 - 16:00

- Thứ 7:                       6:45 - 11:00

- Chủ nhật:                  Nghỉ

KHÁM CHUYÊN GIA

- Thứ 2 đến thứ 6:       6:30 - 16:00

- Thứ 7, Chủ nhật:       Nghỉ

II. THỜI GIAN KHÁM BỆNH:

KHÁM THAI - KHÁM PHỤ KHOA

- Thứ 2 đến thứ 6:       6:00 - 17:00

- Thứ 7:                        7:00 - 17:00

- Chủ nhật:                   7:00 - 12:00

KHÁM NHŨ 

- Thứ 2 đến thứ 6:       7:00 - 11:30; 13:00 - 16:30

- Thứ 7:                       7:00 - 11:30

- Chủ nhật:                   Nghỉ

KHÁM CHUYÊN GIA

- Thứ 2 đến thứ 6:       6:30 - 16:00

- T7, CN: nghỉ

Trưởng khoa

 

Nguyễn Vũ Mỹ Linh

Bài viết khác