Bác sĩ cho con hỏi là sau 8 tiếng uống 2 viên phá thai được phát về thì con thấy ra nhiều máu nên có đi bệnh viện ( khoang 6h toi) thì ở đây con được siêu âm nói là túi thai ra rồi còn dịch và bác sĩ hình như cũng dùng thủ thuật hút hay gì đó để đẩy bớt ra giúp con. Con được kê 3 viên misoprotol về ngậm nhưng con không biết có nên ngậm không tại con mới uống 2 viên vào buổi sáng thôi ạ. Con sợ ngậm xong đau như khi uống 2 viên sáng nay ạ. Cảm ơn bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho con hỏi là sau 8 tiếng uống 2 viên phá thai được phát về thì con thấy ra nhiều máu nên có đi bệnh viện ( khoang 6h toi) thì ở đây con được siêu âm nói là túi thai ra rồi còn dịch và bác sĩ hình như cũng dùng thủ thuật hút hay gì đó để đẩy bớt ra giúp con. Con được kê 3 viên misoprotol về ngậm nhưng con không biết có nên ngậm không tại con mới uống 2 viên vào buổi sáng thôi ạ. Con sợ ngậm xong đau như khi uống 2 viên sáng nay ạ. Cảm ơn bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho con hỏi là sau 8 tiếng uống 2 viên phá thai được phát về thì con thấy ra nhiều máu nên có đi bệnh viện ( khoang 6h toi) thì ở đây con được siêu âm nói là túi thai ra rồi còn dịch và bác sĩ hình như cũng dùng thủ thuật hút hay gì đó để đẩy bớt ra giúp con. Con được kê 3 viên misoprotol về ngậm nhưng con không biết có nên ngậm không tại con mới uống 2 viên vào buổi sáng thôi ạ. Con sợ ngậm xong đau như khi uống 2 viên sáng nay ạ. Cảm ơn bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho con hỏi là sau 8 tiếng uống 2 viên phá thai được phát về thì con thấy ra nhiều máu nên có đi bệnh viện ( khoang 6h toi) thì ở đây con được siêu âm nói là túi thai ra rồi còn dịch và bác sĩ hình như cũng dùng thủ thuật hút hay gì đó để đẩy bớt ra giúp con. Con được kê 3 viên misoprotol về ngậm nhưng con không biết có nên ngậm không tại con mới uống 2 viên vào buổi sáng thôi ạ. Con sợ ngậm xong đau như khi uống 2 viên sáng nay ạ. Cảm ơn bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương

Bác sĩ cho con hỏi là sau 8 tiếng uống 2 viên phá thai được phát về thì con thấy ra nhiều máu nên có đi bệnh viện ( khoang 6h toi) thì ở đây con được siêu âm nói là túi thai ra rồi còn dịch và bác sĩ hình như cũng dùng thủ thuật hút hay gì đó để đẩy bớt ra giúp con. Con được kê 3 viên misoprotol về ngậm nhưng con không biết có nên ngậm không tại con mới uống 2 viên vào buổi sáng thôi ạ. Con sợ ngậm xong đau như khi uống 2 viên sáng nay ạ. Cảm ơn bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ cho con hỏi là sau 8 tiếng uống 2 viên phá thai được phát về thì con thấy ra nhiều máu nên có đi bệnh viện ( khoang 6h toi) thì ở đây con được siêu âm nói là túi thai ra rồi còn dịch và bác sĩ hình như cũng dùng thủ thuật hút hay gì đó để đẩy bớt ra giúp con. Con được kê 3 viên misoprotol về ngậm nhưng con không biết có nên ngậm không tại con mới uống 2 viên vào buổi sáng thôi ạ. Con sợ ngậm xong đau như khi uống 2 viên sáng nay ạ. Cảm ơn bác sĩ - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Bác sĩ cho con hỏi là sau 8 tiếng uống 2 viên phá thai được phát về thì con thấy ra nhiều máu nên có đi bệnh viện ( khoang 6h toi) thì ở đây con được siêu âm nói là túi thai ra rồi còn dịch và bác sĩ hình như cũng dùng thủ thuật hút hay gì đó để đẩy bớt ra giúp con. Con được kê 3 viên misoprotol về ngậm nhưng con không biết có nên ngậm không tại con mới uống 2 viên vào buổi sáng thôi ạ. Con sợ ngậm xong đau như khi uống 2 viên sáng nay ạ. Cảm ơn bác sĩ

Trả lời:

(10-01-2018 21:58)

Chào em, em nên thực hiện đúng theo  y lệnh của bác sĩ và trở lại khám theo hẹn em nhé.

HS. Hướng Mỹ Lan

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác