Chào (Anh chị) em tìm hiểu thấy dịch vụ tắm e bé và chăm sóc rốn giá 120.000 / lần , việc thay băng cho bé phải tính khác hay đã bao gồm giá trên , chi phí đi lại đã bao gồm giá trên chưa - Bệnh viện Hùng Vương

Chào (Anh chị) em tìm hiểu thấy dịch vụ tắm e bé và chăm sóc rốn giá 120.000 / lần , việc thay băng cho bé phải tính khác hay đã bao gồm giá trên , chi phí đi lại đã bao gồm giá trên chưa - Bệnh viện Hùng Vương

Chào (Anh chị) em tìm hiểu thấy dịch vụ tắm e bé và chăm sóc rốn giá 120.000 / lần , việc thay băng cho bé phải tính khác hay đã bao gồm giá trên , chi phí đi lại đã bao gồm giá trên chưa - Bệnh viện Hùng Vương

Chào (Anh chị) em tìm hiểu thấy dịch vụ tắm e bé và chăm sóc rốn giá 120.000 / lần , việc thay băng cho bé phải tính khác hay đã bao gồm giá trên , chi phí đi lại đã bao gồm giá trên chưa - Bệnh viện Hùng Vương

Chào (Anh chị) em tìm hiểu thấy dịch vụ tắm e bé và chăm sóc rốn giá 120.000 / lần , việc thay băng cho bé phải tính khác hay đã bao gồm giá trên , chi phí đi lại đã bao gồm giá trên chưa - Bệnh viện Hùng Vương
Chào (Anh chị) em tìm hiểu thấy dịch vụ tắm e bé và chăm sóc rốn giá 120.000 / lần , việc thay băng cho bé phải tính khác hay đã bao gồm giá trên , chi phí đi lại đã bao gồm giá trên chưa - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Chào (Anh chị) em tìm hiểu thấy dịch vụ tắm e bé và chăm sóc rốn giá 120.000 / lần , việc thay băng cho bé phải tính khác hay đã bao gồm giá trên , chi phí đi lại đã bao gồm giá trên chưa

Trả lời:

(10-10-2018 12:36)

Chào bạn. Chi phí đi lại cũng như dịch vụ chăm sóc mà bạn đăng ký đã bao gồm tất cả nên bạn không phải lo nhé. Rất cảm ơn bạn.

HS. Võ Thị Ngọc Diệp

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác