Chào bác sỹ ! thai e được 32 tuần. Như lần trước e có hỏi bác sỹ về vấn đề e có nhóm máu B RH (-), e đã được chích ngừa Anti - D 12/11/2018, e có hỏi về vấn đề muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương,bác sỹ có tư vấn cho e là khi thai được 36 tuần tới khoa xét nghiệm đăng ký mua dự trù 2 đơn vị máu đồng nhóm RH (-) , bác sỹ cho e hỏi khi tới đăng ký chồng e hay người nhà e mang hồ sơ khám thai của e tới đăng ký được ko hay phải có e tới nữa ạ? và chi phí mình phải tạm ứng trước mua máu khoảng bao nhiêu ạ? và khi e đăng dự trù mua mà ko sử dụng tới thì e được hoàn lại chi phí khi đăng ký mua máu không ạ? mong nhận được trả lời từ bác sỹ , e cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sỹ ! thai e được 32 tuần. Như lần trước e có hỏi bác sỹ về vấn đề e có nhóm máu B RH (-), e đã được chích ngừa Anti - D 12/11/2018, e có hỏi về vấn đề muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương,bác sỹ có tư vấn cho e là khi thai được 36 tuần tới khoa xét nghiệm đăng ký mua dự trù 2 đơn vị máu đồng nhóm RH (-) , bác sỹ cho e hỏi khi tới đăng ký chồng e hay người nhà e mang hồ sơ khám thai của e tới đăng ký được ko hay phải có e tới nữa ạ? và chi phí mình phải tạm ứng trước mua máu khoảng bao nhiêu ạ? và khi e đăng dự trù mua mà ko sử dụng tới thì e được hoàn lại chi phí khi đăng ký mua máu không ạ? mong nhận được trả lời từ bác sỹ , e cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sỹ ! thai e được 32 tuần. Như lần trước e có hỏi bác sỹ về vấn đề e có nhóm máu B RH (-), e đã được chích ngừa Anti - D 12/11/2018, e có hỏi về vấn đề muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương,bác sỹ có tư vấn cho e là khi thai được 36 tuần tới khoa xét nghiệm đăng ký mua dự trù 2 đơn vị máu đồng nhóm RH (-) , bác sỹ cho e hỏi khi tới đăng ký chồng e hay người nhà e mang hồ sơ khám thai của e tới đăng ký được ko hay phải có e tới nữa ạ? và chi phí mình phải tạm ứng trước mua máu khoảng bao nhiêu ạ? và khi e đăng dự trù mua mà ko sử dụng tới thì e được hoàn lại chi phí khi đăng ký mua máu không ạ? mong nhận được trả lời từ bác sỹ , e cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sỹ ! thai e được 32 tuần. Như lần trước e có hỏi bác sỹ về vấn đề e có nhóm máu B RH (-), e đã được chích ngừa Anti - D 12/11/2018, e có hỏi về vấn đề muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương,bác sỹ có tư vấn cho e là khi thai được 36 tuần tới khoa xét nghiệm đăng ký mua dự trù 2 đơn vị máu đồng nhóm RH (-) , bác sỹ cho e hỏi khi tới đăng ký chồng e hay người nhà e mang hồ sơ khám thai của e tới đăng ký được ko hay phải có e tới nữa ạ? và chi phí mình phải tạm ứng trước mua máu khoảng bao nhiêu ạ? và khi e đăng dự trù mua mà ko sử dụng tới thì e được hoàn lại chi phí khi đăng ký mua máu không ạ? mong nhận được trả lời từ bác sỹ , e cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sỹ ! thai e được 32 tuần. Như lần trước e có hỏi bác sỹ về vấn đề e có nhóm máu B RH (-), e đã được chích ngừa Anti - D 12/11/2018, e có hỏi về vấn đề muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương,bác sỹ có tư vấn cho e là khi thai được 36 tuần tới khoa xét nghiệm đăng ký mua dự trù 2 đơn vị máu đồng nhóm RH (-) , bác sỹ cho e hỏi khi tới đăng ký chồng e hay người nhà e mang hồ sơ khám thai của e tới đăng ký được ko hay phải có e tới nữa ạ? và chi phí mình phải tạm ứng trước mua máu khoảng bao nhiêu ạ? và khi e đăng dự trù mua mà ko sử dụng tới thì e được hoàn lại chi phí khi đăng ký mua máu không ạ? mong nhận được trả lời từ bác sỹ , e cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sỹ ! thai e được 32 tuần. Như lần trước e có hỏi bác sỹ về vấn đề e có nhóm máu B RH (-), e đã được chích ngừa Anti - D 12/11/2018, e có hỏi về vấn đề muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương,bác sỹ có tư vấn cho e là khi thai được 36 tuần tới khoa xét nghiệm đăng ký mua dự trù 2 đơn vị máu đồng nhóm RH (-) , bác sỹ cho e hỏi khi tới đăng ký chồng e hay người nhà e mang hồ sơ khám thai của e tới đăng ký được ko hay phải có e tới nữa ạ? và chi phí mình phải tạm ứng trước mua máu khoảng bao nhiêu ạ? và khi e đăng dự trù mua mà ko sử dụng tới thì e được hoàn lại chi phí khi đăng ký mua máu không ạ? mong nhận được trả lời từ bác sỹ , e cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Chào bác sỹ ! thai e được 32 tuần. Như lần trước e có hỏi bác sỹ về vấn đề e có nhóm máu B RH (-), e đã được chích ngừa Anti - D 12/11/2018, e có hỏi về vấn đề muốn sinh ở bệnh viện Hùng Vương,bác sỹ có tư vấn cho e là khi thai được 36 tuần tới khoa xét nghiệm đăng ký mua dự trù 2 đơn vị máu đồng nhóm RH (-) , bác sỹ cho e hỏi khi tới đăng ký chồng e hay người nhà e mang hồ sơ khám thai của e tới đăng ký được ko hay phải có e tới nữa ạ? và chi phí mình phải tạm ứng trước mua máu khoảng bao nhiêu ạ? và khi e đăng dự trù mua mà ko sử dụng tới thì e được hoàn lại chi phí khi đăng ký mua máu không ạ? mong nhận được trả lời từ bác sỹ , e cảm ơn ạ!

Trả lời:

(14-11-2018 10:47)

Chào em. Nếu thai kỳ lần này em chưa đến bệnh viện Hùng Vương khám lần nào, và em có ý định sinh tại bệnh viện Hùng Vương. Em nên đến  bệnh viện Hùng vương đăng ký khám thai, để được tư vấn và chuẩn bị tất cả những gì có liên quan đến thai kỳ em nhé. Thân mến.

BS. Hoàng Thị Thanh Thảo

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác