Chào bs con e dc 5 tháng 5 ngày tuổi. Bé lật và ngồi tựa được nhưng đầu bé cứ ngiêng ve bên phải. Bé qay đc ben trái va ben phải nhưng mot chut lại gật gật qa phải. Bs cho e hỏi tại bé còn yếu hay tại bé bị niển và cách sửa lại the nao. Mog dc tư vấn ạ . - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs con e dc 5 tháng 5 ngày tuổi. Bé lật và ngồi tựa được nhưng đầu bé cứ ngiêng ve bên phải. Bé qay đc ben trái va ben phải nhưng mot chut lại gật gật qa phải. Bs cho e hỏi tại bé còn yếu hay tại bé bị niển và cách sửa lại the nao. Mog dc tư vấn ạ . - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs con e dc 5 tháng 5 ngày tuổi. Bé lật và ngồi tựa được nhưng đầu bé cứ ngiêng ve bên phải. Bé qay đc ben trái va ben phải nhưng mot chut lại gật gật qa phải. Bs cho e hỏi tại bé còn yếu hay tại bé bị niển và cách sửa lại the nao. Mog dc tư vấn ạ . - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs con e dc 5 tháng 5 ngày tuổi. Bé lật và ngồi tựa được nhưng đầu bé cứ ngiêng ve bên phải. Bé qay đc ben trái va ben phải nhưng mot chut lại gật gật qa phải. Bs cho e hỏi tại bé còn yếu hay tại bé bị niển và cách sửa lại the nao. Mog dc tư vấn ạ . - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs con e dc 5 tháng 5 ngày tuổi. Bé lật và ngồi tựa được nhưng đầu bé cứ ngiêng ve bên phải. Bé qay đc ben trái va ben phải nhưng mot chut lại gật gật qa phải. Bs cho e hỏi tại bé còn yếu hay tại bé bị niển và cách sửa lại the nao. Mog dc tư vấn ạ . - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bs con e dc 5 tháng 5 ngày tuổi. Bé lật và ngồi tựa được nhưng đầu bé cứ ngiêng ve bên phải. Bé qay đc ben trái va ben phải nhưng mot chut lại gật gật qa phải. Bs cho e hỏi tại bé còn yếu hay tại bé bị niển và cách sửa lại the nao. Mog dc tư vấn ạ . - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Chào bs con e dc 5 tháng 5 ngày tuổi. Bé lật và ngồi tựa được nhưng đầu bé cứ ngiêng ve bên phải. Bé qay đc ben trái va ben phải nhưng mot chut lại gật gật qa phải. Bs cho e hỏi tại bé còn yếu hay tại bé bị niển và cách sửa lại the nao. Mog dc tư vấn ạ .

Trả lời:

(06-01-2018 00:06)

Em đã đưa bé đi khám rồi, Bs nói bình thường theo tuổi, tức là không có bất thường chức năng hay cấu trúc. Nhưng nếu theo tháng tuổi mà bé vẫn vậy, em nên bé đưa bé khám lại . Thân chào em !

BS. Đỗ Hoàng Yến

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác