Cho em hỏi bệnh viện mình đã thực hiện ivf + Pgd tầm soát bệnh thalassemia chưa ạ? Và chi phí thực hiện như thế nào. Em cám ơn bác sĩ nhiều. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bệnh viện mình đã thực hiện ivf + Pgd tầm soát bệnh thalassemia chưa ạ? Và chi phí thực hiện như thế nào. Em cám ơn bác sĩ nhiều. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bệnh viện mình đã thực hiện ivf + Pgd tầm soát bệnh thalassemia chưa ạ? Và chi phí thực hiện như thế nào. Em cám ơn bác sĩ nhiều. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bệnh viện mình đã thực hiện ivf + Pgd tầm soát bệnh thalassemia chưa ạ? Và chi phí thực hiện như thế nào. Em cám ơn bác sĩ nhiều. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bệnh viện mình đã thực hiện ivf + Pgd tầm soát bệnh thalassemia chưa ạ? Và chi phí thực hiện như thế nào. Em cám ơn bác sĩ nhiều. - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi bệnh viện mình đã thực hiện ivf + Pgd tầm soát bệnh thalassemia chưa ạ? Và chi phí thực hiện như thế nào. Em cám ơn bác sĩ nhiều. - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Cho em hỏi bệnh viện mình đã thực hiện ivf + Pgd tầm soát bệnh thalassemia chưa ạ? Và chi phí thực hiện như thế nào. Em cám ơn bác sĩ nhiều.

Trả lời:

(11-10-2018 13:04)

Bác sĩ chào bạn. Bệnh viện Hùng Vương là bệnh viện tuyến cuối. Vì vậy tất cả những tiến bộ trong sản khoa đều được ứng  dụng đầu tiên. Chi phí  IVF tùy vào số lần khách hàng thực hiện. Thân chào bạn.

BS. Võ Tầm Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác