Thưa Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có dịch vụ xỏ lỗi tai cho người lớn không? Nếu có thì liên hệ với Khoa nào? Xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Thưa Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có dịch vụ xỏ lỗi tai cho người lớn không? Nếu có thì liên hệ với Khoa nào? Xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Thưa Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có dịch vụ xỏ lỗi tai cho người lớn không? Nếu có thì liên hệ với Khoa nào? Xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Thưa Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có dịch vụ xỏ lỗi tai cho người lớn không? Nếu có thì liên hệ với Khoa nào? Xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Thưa Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có dịch vụ xỏ lỗi tai cho người lớn không? Nếu có thì liên hệ với Khoa nào? Xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Thưa Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có dịch vụ xỏ lỗi tai cho người lớn không? Nếu có thì liên hệ với Khoa nào? Xin cám ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Thưa Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh viện Hùng Vương có dịch vụ xỏ lỗi tai cho người lớn không? Nếu có thì liên hệ với Khoa nào? Xin cám ơn.

Trả lời:

(09-01-2018 09:18)

Chào bạn,
Lời đầu tiên xin được gởi lời cám ơn bạn, vì đã quan tâm đến những dịch vụ của bệnh viện Hùng Vương. Nhưng hiện tại bệnh viện chỉ có dịch vụ sỏ lỗ tai cho bé thôi bạn nhé.

BS. CKII Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác