Xin hỏi bệnh viện có dịch vụ xỏ lỗ tai cho NGƯỜI LỚN không? Nếu có xin cho biết chi phí ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin hỏi bệnh viện có dịch vụ xỏ lỗ tai cho NGƯỜI LỚN không? Nếu có xin cho biết chi phí ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin hỏi bệnh viện có dịch vụ xỏ lỗ tai cho NGƯỜI LỚN không? Nếu có xin cho biết chi phí ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin hỏi bệnh viện có dịch vụ xỏ lỗ tai cho NGƯỜI LỚN không? Nếu có xin cho biết chi phí ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Xin hỏi bệnh viện có dịch vụ xỏ lỗ tai cho NGƯỜI LỚN không? Nếu có xin cho biết chi phí ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Xin hỏi bệnh viện có dịch vụ xỏ lỗ tai cho NGƯỜI LỚN không? Nếu có xin cho biết chi phí ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Câu hỏi: Xin hỏi bệnh viện có dịch vụ xỏ lỗ tai cho NGƯỜI LỚN không? Nếu có xin cho biết chi phí ạ. Em cảm ơn.

Trả lời:

(07-12-2017 15:53)

Chào bạn,
Bệnh viện chỉ có dịch vụ xỏ lỗ tai cho bé thôi bạn nhé. Thân ái.

BS. CKII Phạm Quốc Hùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác