Hai bé gái chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương dính nhau vùng bụng chậu - Bệnh viện Hùng Vương

Hai bé gái chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương dính nhau vùng bụng chậu - Bệnh viện Hùng Vương

Hai bé gái chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương dính nhau vùng bụng chậu - Bệnh viện Hùng Vương

Hai bé gái chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương dính nhau vùng bụng chậu - Bệnh viện Hùng Vương

Hai bé gái chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương dính nhau vùng bụng chậu - Bệnh viện Hùng Vương
Hai bé gái chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương dính nhau vùng bụng chậu - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Hai bé gái chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương dính nhau vùng bụng chậu