Khai giảng lớp: Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Khai giảng lớp: Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Khai giảng lớp: Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Khai giảng lớp: Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương

Khai giảng lớp: Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Khai giảng lớp: Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Khai giảng lớp: Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 8951/KH-SYT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Sở Y tế về tổ chức khóa đào tạo liên tục "Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở" năm 2017.

Ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức Khai giảng lớp "Huấn luyện sản phụ khoa dành cho hộ sinh tuyến cơ sở".

Đến tham dự buổi khai giảng có Ban giám đốc Sở Y tế; Ban giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cùng các đơn vị tuyến cơ sở tham dự khóa học.

Bài viết khác