Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019 _ lần 3

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019 _ lần 3

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019 _ lần 3

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019 _ lần 3

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019 _ lần 3
Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019 _ lần 3
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019 _ lần 3

Thông báo mời chào giá gói thầu _ lần 3

BẢO TRÌ THANG MÁY năm 2019

Thời hạn nộp bản chào giá trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày bảng thông báo mời chào giá được đăng tải trên website (ngày 10/06/2019)

Bài viết khác