Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019
Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo mời chào giá gói thầu BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019

Thông báo mời chào giá gói thầu

BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH năm 2019

Thời hạn nộp bản chào giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày bảng thông báo mời chào giá được đăng tải trên website (ngày 05/04/2019)

Bài viết khác