Thông báo mời chào giá gói thầu

Thông báo mời chào giá gói thầu

Thông báo mời chào giá gói thầu

Thông báo mời chào giá gói thầu

Thông báo mời chào giá gói thầu
Thông báo mời chào giá gói thầu
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo mời chào giá gói thầu "Cung cấp Gạo các loại" năm 2018

Thông báo mời chào giá gói thầu " Cung cấp Gạo các loại " thuộc dự toán mua sắm năm 2018.

Thời hạn nộp bản chào giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày bảng thông báo mời chào giá được đăng tải trên website (ngày 15/11/2018)

Bài viết khác