Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018

_______________________

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào khoản 1, điều 8 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ;

 Bệnh viện Hùng Vương thông báo việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2018  như sau:

-      Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương là 01 ngày: ngày 25/04/2018 (tức mùng 10 tháng 03 năm Mậu Tuất)

          Dựa theo thời gian nghỉ Lễ nêu trên, Bệnh viện Hùng Vương yêu cầu:

  • Phòng Hành chính quản trị thực hiện treo cờ Tổ quốc vào ngày nghỉ Lễ;
  • Phòng Kế hoạch tổng hợp lập bảng trực bệnh viện;
  • Khoa Khám bệnh A, Khám bệnh B, Sơ sinh, phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo lịch nghỉ Lễ cho bệnh nhân & trên trang web của bệnh viện;

          Ban chủ nhiệm các khoa/phòng có trách nhiệm bố trí nhân viên trực, tăng cường theo đúng quy định; thực hiện tổng vệ sinh nơi làm việc trước khi nghỉ Lễ; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn tại khoa/phòng, đáp ứng yêu cầu của người dân trong việc khám, chữa bệnh trong thời gian nghỉ Lễ./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa/phòng;

- Lưu: VT;

            PQV (30b)

GIÁM ĐỐC

 

 

TS. BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

Bài viết khác