Thông báo tạm ngưng hoạt động tiêm ngừa vắc xin Quinvaxem - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tạm ngưng hoạt động tiêm ngừa vắc xin Quinvaxem - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tạm ngưng hoạt động tiêm ngừa vắc xin Quinvaxem - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tạm ngưng hoạt động tiêm ngừa vắc xin Quinvaxem - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tạm ngưng hoạt động tiêm ngừa vắc xin Quinvaxem - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo tạm ngưng hoạt động tiêm ngừa vắc xin Quinvaxem - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo tạm ngưng hoạt động tiêm ngừa vắc xin Quinvaxem