Thông báo tiêm ngừa - tập vật lý trị liệu - đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tiêm ngừa - tập vật lý trị liệu - đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tiêm ngừa - tập vật lý trị liệu - đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tiêm ngừa - tập vật lý trị liệu - đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/2018 - Bệnh viện Hùng Vương

Thông báo tiêm ngừa - tập vật lý trị liệu - đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Thông báo tiêm ngừa - tập vật lý trị liệu - đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/2018 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Thông báo tiêm ngừa - tập vật lý trị liệu - đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/2018

THÔNG BÁO

V/v tiêm ngừa – tập vật lý trị liệu – đông y tại Bệnh viện trong ngày lễ 2/9/18

 

Khoa Sơ Sinh thông báo về việc tiêm ngừa, tập vật lý trị liệu, đông y cho trẻ sơ sinh nằm tại các khoa Nội trú trong các ngày Lễ như sau:

I. TIÊM NGỪA : Lúc 13g00-16g30

  • Ngày 01 & 03/ 09/2018
  • Ngày 02/09/2018 nghĩ

II. VẬT LÝ TRỊ LIỆU – ĐÔNG Y: Lúc 07g00-11g00

  • Ngày 01& 03/ 09/2018
  • Ngày 02/09/2018 nghĩ 

               Trân trọng ./.

 

Nơi nhận:                                                                                                BS Trưởng khoa

  • Các khoa có bé NT
  • Lưu khoa Sơ Sinh                                                                         BS. Bùi Thị Thủy Tiên

                                                                                         

 

 

                                                                                                               

 

Bài viết khác