Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2018

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2018

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2018

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2018

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2018
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2018
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" năm 2018

Bài viết khác