Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương
Bảng giá viện phí - Bệnh viện Hùng Vương

Bảng giá viện phí

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023  | 1702

Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp và Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.

Danh sách Công ty Bảo hiểm Y tế Thương Mại có hợp tác với bệnh viện (CẬP NHẬT 07-2023)  | 11010

Bên cạnh Bảo hiểm y tế của Nhà nước Việt Nam, bệnh viện có hợp tác với các Công ty bảo hiểm thương mại để thanh toán trực tiếp chi phí y tế cho người bệnh đến điều trị nội trú tại bệnh viện Hùng Vương.

2