Danh mục vaccin dịch vụ _ Cập nhật 06/12/2109

Danh mục vaccin dịch vụ _ Cập nhật 06/12/2109

Danh mục vaccin dịch vụ _ Cập nhật 06/12/2109

Danh mục vaccin dịch vụ _ Cập nhật 06/12/2109

Danh mục vaccin dịch vụ _ Cập nhật 06/12/2109
Danh mục vaccin dịch vụ _ Cập nhật 06/12/2109

Danh mục vaccin dịch vụ _ Cập nhật 06/12/2109

DANH MỤC VACCIN DỊCH VỤ

Cập nhật 06/12/2019

STT TÊN VACCIN Chỉ Định ĐV Tình trạng thuốc hiện tại
1 Varivax 0,5ml Vaccin thủy đậu Lọ Đang có thuốc
2 MMR II 0,5ml Vaccin ngừa sởi, quai bị, rubella Lọ Đang có thuốc
3 Vắc xin Viêm não NB - JEVAX 1ml Vaccin VNNB Lọ Đang có thuốc
4 Synflorix 0,5ml Vacin viêm phổi, viêm tai giữa Liều Đang có thuốc
5 Hexaxim 0,5ml Vaccin BH-UV-HG-BL-VGB-Hib Bơm tiêm Đang có thuốc
6 Infanrix Hexa 0,5ml Vaccin BH-UV-HG-BL-VGB-Hib Lọ Đang có thuốc
7 Rotateq Vaccin ngừa tiêu chảy Lọ Đang có thuốc
8 Gardasil Vaccin phòng ngừa HPV Lọ Hết thuốc
9 Avaxim Vaccin phòng ngừa Viêm gan A Lọ Hết thuốc
10 Vaxigrip 0,25ml Vaccin phòng ngừa cúm cho trẻ<3 tuổi Lọ Hết thuốc
11 Vaxigrip 0,5ml Vaccin phòng ngừa cúm cho trẻ>3 tuổi Lọ Hết thuốc
12 Rotarix Vaccin ngừa tiêu chảy Lọ Hết thuốc
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác