Dịch vụ Chờ sanh VIP

Dịch vụ Chờ sanh VIP

Dịch vụ Chờ sanh VIP

Dịch vụ Chờ sanh VIP

Dịch vụ Chờ sanh VIP
Dịch vụ Chờ sanh VIP

Dịch vụ Chờ sanh VIP

Dịch vụ Chờ sanh VIP  | 4542

Một người thân cùng sản phụ theo dõi chờ sanh tại phòng chờ sanh VIP, phòng gồm các nội thất cần thiết, có khu vực nghỉ cho người thân, WC tại phòng. Sau đó đến khi được chuyển vào box sanh người thân vẫn tiếp tục đồng hành cùng sản phụ với “Phòng sanh gia đình” (sản phụ sanh thường) cho đến khi cuộc vượt cạn hoàn thành.