Dịch vụ Chờ sanh gia đình

Dịch vụ Chờ sanh gia đình

Dịch vụ Chờ sanh gia đình

Dịch vụ Chờ sanh gia đình

Dịch vụ Chờ sanh gia đình
Dịch vụ Chờ sanh gia đình

Dịch vụ Chờ sanh gia đình

Dịch vụ Phòng Chờ sanh gia đình (Family Pre-Delivery Room Service)  | 15764

Một người thân cùng sản phụ theo dõi chờ sanh tại phòng chờ sanh gia đình, phòng gồm các nội thất cần thiết, có khu vực nghỉ cho người thân, WC tại phòng. Sau đó đến khi được chuyển vào box sanh người thân vẫn tiếp tục đồng hành cùng sản phụ với “Phòng sanh gia đình” (sản phụ sanh thường) cho đến khi cuộc vượt cạn hoàn thành.