Dịch vụ Giảm đau sản khoa

Dịch vụ Giảm đau sản khoa

Dịch vụ Giảm đau sản khoa

Dịch vụ Giảm đau sản khoa

Dịch vụ Giảm đau sản khoa
Dịch vụ Giảm đau sản khoa

Dịch vụ Giảm đau sản khoa

Dịch vụ Giảm đau sản khoa  | 5838

Giảm đau sản khoa là phương pháp gây tê ngoài màng cứng. Bác sĩ Gây mê sẽ đặt một dây truyền nhỏ sau lưng bạn, vào khoang ngoài màng cứng. Qua đó, thuốc tê sẽ được truyền liên tục giúp bạn giảm hẳn cảm giác đau khi chuyển dạ