Tiền Công khám (Cập nhật tháng 09-2022)

Tiền Công khám (Cập nhật tháng 09-2022)

Tiền Công khám (Cập nhật tháng 09-2022)

Tiền Công khám (Cập nhật tháng 09-2022)

Tiền Công khám (Cập nhật tháng 09-2022)
Tiền Công khám (Cập nhật tháng 09-2022)

Tiền Công khám

STT TÊN DỊCH VỤ ĐVT   GIÁ THU PHÍ     GIÁ BHYT     GIÁ DỊCH VỤ     GIÁ NƯỚC NGOÀI 
1 KB002 Khám thai Lần          80,000        38,700          150,000          180,000
2 KB003 Khám phụ khoa lần          80,000        38,700          150,000          180,000
3 KB001 Khám kế hoạch Lần  -         38,700          150,000          180,000
4 NK001 Khám nội khoa lần          38,700        38,700          150,000          180,000
5 KB008 Khám hiếm muộn lần  -   -           150,000          180,000
6 KB010 Khám KHGĐ + tiền sổ lần  -   -           155,000          185,000
7 KB011 Khám phụ khoa + tiền sổ (HSBA ngoại trú) lần          85,000  -           155,000          185,000
8 KB022 Khám nhũ lần  -         38,700          200,000          240,000
9 KHA008 Khám nhũ [Chuyên gia] lần  -   -           350,000          420,000
10 KTS Khám thai + sổ (HSBA ngoại trú) lần          85,000  -           155,000          185,000
11 KHA011 Khám nhũ + tiền sổ (HSBA ngoại trú) lần  -   -           205,000          245,000
12 KNHI Khám nhi thứ 7, chủ nhật lần  -   -           150,000          180,000
13 KB018 Khám nhi Lần          38,700  -           120,000          144,000
14 KHA010 Khám nhi + tiền sổ nhi lần          43,700  -           125,000          149,000
15 TN014 Khám nhi ( Bác sĩ sản nội trú ) lần            5,000  -               5,000              6,000
16 KNHI1 Khám nhi thứ 7, chủ nhật + sổ lần  -   -           155,000          185,000
17 VS025 Tư vấn vô sinh lần  -   -           100,000          120,000
18 KB025 Khám thai vô sinh lần  -   -           150,000          180,000
19 TN028 Cắt chỉ ( BN ngoại trú ) Lần          45,000        32,900            45,000            54,000
20 KB029 Tư vấn KHGĐ - Thai sản lần  -   -           100,000          120,000
21 KB033 Công khám BHYT ( NGOẠI TRÚ ) Lần  -         38,700  -   - 
22 KHA002 Khám cấp cứu lần  -         38,700          150,000          180,000
23 KB040 Mát xa em bé lần          20,000  -             20,000            24,000
24 KB039 Tái cấp - chỉnh sửa giấy chứng sinh lần          50,000  -             50,000            60,000
25 KB041 Nẹp chân (vẹo gót loại 1,2,3 ) - Nhi cặp          30,000  -             30,000            36,000
26 KB042 Nẹp chân ( vẹo gót loại 1,2,3 ) - Nhi cái            7,000  -             30,000            36,000
27 KB043 Nẹp chân ( Khoèo loại 1,2,3 )- Nhi cái            7,000  -             30,000            36,000
28 KB044 Nẹp chân ( Khoèo loại 1,2,3 )- Nhi cặp          30,000  -             30,000            36,000
29 KB046 Tư vấn HPV lần  -   -           100,000          120,000
30 KHA009 Khám phụ khoa [Chuyên gia] lần  -   -           350,000          420,000
31 TUV001 Tư vấn phụ khoa lần  -   -           100,000          120,000
32 KHA020 Khám thai [Chuyên gia] lần  -   -           350,000          420,000
33 TUV002 Tư vấn sức khỏe sinh sản [Chuyên gia] lần  -   -           200,000          240,000
34 TUV003 Tư vấn chủng vacxin ngừa HPV theo hẹn lần  -   -           200,000          240,000
35 KB048 Tái cấp giấy xuất viện, giấy chứng nhận phẫu thuật lần          50,000  -             50,000            60,000
36 KB050 Tóm tắt bệnh án lần  -   -           150,000          180,000
37 TUV005 Tư vấn tiêm chủng ngừa Rubella lần  -   -           100,000          120,000
38 TKE001 Tập Kegel lần          50,000  -             50,000            60,000
39 TM001 Tập với máy tập Biofeedback lượt  -   -           200,000          240,000
40 KHA006 Khám sàng lọc điếc sơ sinh lần  -   -           240,000          288,000
41 TIE005 Tiền điện thoại phút            3,000  -               3,000              3,600
42 CON005 Công hội chẩn liên viện lần        200,000      200,000          200,000          240,000
43 KHA015 Khám phụ khoa - Ngoại viện lần  -   -             80,000            96,000
44 KH048 VLTL khớp háng lần  -   -             30,000            36,000
45 TUV004 Tư vấn di truyền lần  -   -           200,000          240,000
46 CBL Phí cấp lại biên lai viện phí lần          30,000  -             30,000            36,000
47 TUV006 Tư vấn tâm lý chu sinh lần  -   -           250,000          300,000
48 PBS Phí bổ sung khám Kế hoạch gia đình lần  -   -             70,000  - 
49 CCT1 Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa ( không xét nghiệm, X-quang) lần        100,000      100,000          100,000          120,000
50 TSTL Tầm soát thính lực trẻ sơ sinh lần  -   -           100,000          120,000
51 TUKB Tạm ứng khám thai 3 tháng đầu (= lần     1,300,000  -   -        1,560,000
52 TUKB1 Tạm ứng khám thai 3 tháng giữa ( >13 tuần - 24 tuần ) lần        900,000  -   -        1,080,000
53 TUKB2 Tạm ứng khám thai 3 tháng cuối ( 25 tuần - 40 tuần) lần        800,000  -   -           960,000
54 TUKN Tạm ứng khám nhũ lần     1,000,000  -   -        1,200,000
55 TUKPK Tạm ứng khám phụ khoa lần     1,400,000  -   -        1,680,000
56 ĐX01 Điện xung lần          25,000        25,000            50,000            60,000
57 TSCH Tập cơ sàn chậu có người hướng dẫn lượt  -   -           150,000          180,000
58 TSCH1 3 lần tập + Khám đánh giá sau tập gói  -   -           800,000          960,000
59 TSCH2 6 lần tập + khám đánh giá sau tập gói  -   -        1,500,000       1,800,000
60 TSCH3 Rửa vòng nâng Pessary+ đặt lại lần  -   -           100,000          120,000
61 KHSCH Khám tư vấn bệnh lý phụ niệu lần  -   -           100,000          120,000
62 TSCH4 Tư vần VLTL + hướng dẫn tập thể dục sau sinh tại phòng lần  -   -           300,000          360,000
63 TSCH5 Tư vấn VLTL + hướng dẫn tập thể dục sau sinh tại phòng tập thể lần  -   -           200,000          240,000
64 GHT Phí gia hạn trễ lưu trữ phôi > 1 tháng lần  -   -        2,000,000       2,400,000
65 NTRU Khám nhi dịch vụ nội trú (BS Nhi) lần  -   -             80,000            96,000
66 KANGRO Khám Kangaroo (tái khám) lần  -   -           150,000          180,000
67 NK002 Khám nội khoa lần 2 lần  -         11,610  -   - 
68 KB057 Khám mắt sơ sinh non tháng để tầm soát bệnh lý võng mạc lần  -   -           250,000          300,000
69 KB080 Khám KHGĐ + Tiền sổ + Photo chứng từ lần  -   -           156,000          186,000
70 KB082 Khám KHGĐ và photocopy CMND + Giấy tở lần  -   -           151,000          181,000
71 MOI36 Khám - Đánh giá, xây dựng chương trình vật lý trị liệu lần  -   -           130,000          156,000
72 KHA022 Khám chọc dò lần  -   -           150,000          180,000
73 YOGA02 Tiền học lớp Yoga thứ bảy - chủ nhật buổi  -   -           120,000          120,000
74 KB061 Công khám (Tầm soát tiền sản giật) lần  -   -           150,000          180,000
75 YOGA03 Tiền học lớp YOGA buổi  -   -           120,000          120,000
76 KB009 Khám hiếm muộn (Chương trình 15 năm) lần  -   -             75,000            90,000
77 SAO01 Sao y giấy chứng sanh lần  -   -             10,000            12,000
78 TIE009 Tiền phiên dịch (Khám bệnh) ca  -   -           150,000          180,000
79 TIE010 Tiền phiên dịch (Xét nghiệm cận lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh) ca  -   -             50,000            60,000
80 TUV008 Tư vấn y khoa (mang thai hộ) lần  -   -           500,000          600,000
81 KB062 Khám Tiền Mãn Kinh, Mãn Kinh [Chuyên gia] lần  -   -           400,000          480,000
82 KB063 Khám kế hoạch [Chuyên gia] lần  -   -           350,000          420,000
83 NK003 Khám nội khoa [Không theo quy trình thường quy] lần  -   -           180,000          216,000
84 KB069 Điều chỉnh thông tin hành chính lần  -   -             50,000            60,000
85 KB070 Khám, tư vấn dinh dưỡng lần  -   -           120,000          144,000
86 KB071 Khám kế hoạch [Chuyên gia- Thứ 7,chủ nhật] lần  -   -           450,000          540,000
87 KB072 Khám nhũ [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] lần  -   -           450,000          540,000
88 KB073 Khám phụ khoa [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] lần  -   -           450,000          540,000
89 KB074 Khám thai [Chuyên gia- Thứ 7, chủ nhật] lần  -   -           450,000          540,000
90 KB075 Khám răng lần  -   -           200,000          240,000
91 KB087 Khám niệu sàn chậu lần  -         38,700          150,000          180,000
92 KB088 Khám niệu sàn chậu [Chuyên gia] lần  -   -           350,000          420,000
93 KB092 Khám Nhũ [ Khám từ lần 2 trở đi ] lần  -   -             80,000  - 
94 CA001 Chấm acid Tricloracetic 80% lần          20,000  -             20,000            24,000
95 TCIS Tiền công làm ICSI lần  -   -        1,900,000       2,280,000
96 PHI01 Sử dụng tinh trùng hiến tự nguyện lần  -   -        7,500,000       9,000,000
97 KHSK Thu tiền xét nghiệm nhân viên thi biên chế lần        280,000  -   -           336,000
98 DOTL Đo thính lực [Nhi] lần        120,000  -           150,000          180,000
99 PHI02 Phí tham gia tour hành trình vượt cạn lần  -   -           100,000          120,000
100 DVTN Dịch vụ tin nhắn lần  -   -             10,000            12,000
101 GOI Dịch vụ gội đầu lần  -   -             50,000            50,000
102 KB083 Chi mời bác sĩ chuyên gia hội chẩn ca  -   -           500,000          600,000
103 HMXP Xin phôi ngân hàng ca  -   -        6,500,000       7,800,000
104 PHI03 Phí tham gia tour hành trình vượt cạn ( người nhà) lần  -   -             50,000            60,000
105 XHO Xông hơi vật lý trị liệu lần  -   -           120,000          144,000
106 TSG001 Tầm soát tiền sản giật cơ bản lần  -   -           380,000          456,000
107 TSG002 Tầm soát tiền sản giật nâng cao lần  -   -        1,180,000       1,416,000
108 TSG003 Tầm soát tiền sản giật ngoại viện lần  -   -           380,000          456,000
109 TL001 Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục trước năm 2014) lần  -   -           200,000          240,000
110 TL002 Trích lục và cấp lại sổ tiêm ngừa (thời gian trích lục từ 2014 trở về sau) lần  -   -           100,000          120,000
111 PHI014 Sử dụng tinh trùng hiến giới thiệu lần  -   -        6,000,000       7,200,000
112 PHI015 Xử lý mẫu tìm tinh trùng non [ROSI- không tính ICSI] lần  -   -        5,000,000       6,000,000
113 PHI016 Tiêm tinh trùng non vào bào tương của noãn [ROSI] lần  -   -      18,000,000     21,600,000
114 GOITMK GÓI KHÁM TỐI THIỂU SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN TMK-MK gói  -   -        2,350,000  - 
115 GOITMK1 GÓI KHÁM NÂNG CAO SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN TMK-MK gói  -   -        4,010,000  - 
116 NHI007 Đo thính lực [Nhi - lần 2] lần  -   -           120,000          144,000
117 MASS02 Hỗ trợ tạo sữa sau sanh lần  -   -           550,000          660,000
118 MASS03 Xỏ lỗ tai tại bệnh viện lần  -   -             80,000            80,000
119 MASS04 Hỗ trợ tạo sữa sau sanh [Chưa bao gồm thực phẩm và cốm lợi sữa] lần  -   -           400,000          480,000
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác