Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Bệnh viện Hùng Vương

Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Bệnh viện Hùng Vương
Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Các biểu mẫu hướng dẫn của Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
 
I. CÁC MẪU ĐƠN:
 
Sau khi điền đầy đủ thông tin vui lòng gửi về email: trangdai2304@gmail.com
 

01. Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y

02. Mẫu Giấy xác nhận Thực hành Dược

03. Mẫu Đơn đề nghị Thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  (Dành cho Bác sĩ sau khi ký hợp đồng)

04. Mẫu Giấy xác nhận thực hành (để làm chứng chỉ hành nghề)

    Điền đầy đủ thông tin. Mục 1,2,3 để trống. Đính kèm hình chụp văn bằng tốt nghiệp và quyết định phân công người hướng dẫn thực hành

05. Mẫu Giấy xác nhận hành nghề (đã có chứng chỉ hành nghề)

06. Mẫu Đơn làm ngoài giờ

 

II. CÁC MẪU HƯỚNG DẪN KHÁC:

 

01. Mẫu Báo cáo giao ban viện 2017

02. Mẫu Quy trình kỹ thuật 2017

   - Template quy trình kỹ thuật

   - Template bảng kiểm

   - Bảng kiểm

03. Mẫu Đơn đề nghị Xét duyệt nâng cột trực

04. Mẫu Báo cáo sáng kiến

05. Mẫu phác đồ

06. Mẫu tóm tắt bệnh án theo thông tư 56-2017

 

III. CÁC MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 

Mau 01 - Phieu dang ky de tai nghien cuu

Mau 02 - Bao cao tien do de tai NCKH

Mau 03 - Quyet dinh thanh lap Hoi dong xet duyet

Mau 04 - Thu moi xet duyet

Mau 04a- Phieu nhan xet de cuong

Mau 04b - Phieu nhan xet sau xet duyet de cuong

Mau 05 - Bien ban hop xet duyet de tai

Mau 06 - Cam ket cong bo ket qua NC

Mau 06 - Quyet dinh cho phep tien hanh

Mau 07 - Bao cao tien do

Mau 08 - Gia han de tai

Mau 09 - Phieu dang ky nghiem thu

Mau 10 - Quyet dinh thanh lap hoi dong nghiem thu

Mau 11 - Thu moi nghiem thu

Mau 11a - Phieu danh gia HD nghiem thu

Mau 11b - Phieu nhan xet sau nghiem thu de tai

Mau 12 - BB nghiem thu de tai

Mau 14 - Quyet dinh nghiem thu

Mau 15 - Thu moi xet duyet y duc NCYS

Mau 16 - Chap thuan cua hoi dong dao duc BVHV

Mau 17 - Chap thuan cho phep lay mau

Mau 18 - To trinh duyet chi NCKH

Mau 19 - Bang thuyet minh NCKH (mau 2)

Mau 20 - Bao cao ung dung ket qua NCKH

 

IV. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

 

TT55-BKHCN ve Kinh phi NCKH

TT45-BYT HDDD trong NCYS

TT44-BKHCN

TT12-BKHCN

TT 29 BYT Thu thuoc tren lam sang

TB124-UB Kinh phí NCKH

QT 08 NCKH-Duyet chi kinh phi

QT 08 KHTH- Quan ly de tai NCKH BVHV

QD 3187-UBND NCKH

NĐ 08-NĐ CP NCKH

CV4000-SYT NCKH

Bang kiem de cuong nghien cuu

Bài viết khác