Cải cách thủ tục hành chính quý 2 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Cải cách thủ tục hành chính quý 2 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Cải cách thủ tục hành chính quý 2 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Cải cách thủ tục hành chính quý 2 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Cải cách thủ tục hành chính quý 2 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Cải cách thủ tục hành chính quý 2 năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Cải cách thủ tục hành chính quý 2 năm 2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC ĐÀO TẠO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CME VÀO CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

 

Hình ảnh minh hoạ khai giảng lớp đào tạo tại bệnh viện Hùng Vương

Phòng Quản Lý Chất lượng

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác