Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động năm 2023

 

     Nhằm cập nhật, củng cố kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động cho viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương. Buổi sáng ngày 26/8/2023, trong khuôn khổ của khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động và lớp Sơ cấp cứu ban đầu năm 2023, Bệnh viện Hùng Vương phối hợp cùng Viện khoa học An toàn, vệ sinh lao động TP.Hồ Chí Minh thực hiện khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh về “Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.”

     Tại buổi huấn luyện giảng viên không chỉ nói đến những khái niệm bằng lý thuyết mà còn lồng ghép nhiều hình ảnh video clip minh họa cho các trường hợp nên và không nên trong an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động. Đặc biệt, cuối buổi học người tham gia tập huấn còn được làm một bài kiểm tra nhằm đánh giá và tổng kết lại các kiến thức đã học được. 

     Khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động đã diễn ra thành công tốt đẹp và mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN

 

 

 

 

 

Gia Hân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác