Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương

Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012 - Bệnh viện Hùng Vương
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012

Khóa học "Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter" ngày 24/02/2012

   Với sự tài trợ của công ty Bbraun, khoa KSNK bệnh viện Hùng Vương đã phối hợp với phòng Điều dưỡng bệnh viện tổ chức lớp tập huấn cho gần 100 điều dưỡng, nữ hộ sinh tại BV Hùng Vương về “Phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến catheter”. Khóa học được tổ chức vào chiều thứ ba, thứ năm hàng tuần từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2012. cùng với phương pháp thảo luận nhóm, thực hành trên mô hình và những chia sẻ từ các điều dưỡng kinh nghiệm lâu năm trong bệnh viện. Khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức, kĩ năng cho nhân viên y tế, đồng thời góp phần làm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết liên quan đến Catheter trong bệnh viện.

Hình ảnh buổi học.

Bài viết khác