LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021
LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 05/07/2021 ĐẾN 09/07/2021
Ngày    Nội dung Địa điểm Ghi chú
5/7/21   Thứ Hai    
6/7/21   Thứ Ba    
15:00 SHKHKT online chuyên đề băng huyết sau sanh    
7/7/21   Thứ Tư    
8/7/21   Thứ Năm    
9/7/21   Thứ Sáu    
  10:30 họp Cán bộ chủ chốt online    
         
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Bài viết khác