Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 06/11/2023 đến 10/11/2023

 

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 06/11/2023 ĐẾN 10/11/2023

Ghi chú: Lịch công tác tuần cũng được đăng tải trên website bệnh viện.

Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế tại bệnh viện, kính nhờ quý Ban chủ nhiệm truy cập thường xuyên để cập nhật lịch tuần mới nhất

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác