Lịch công tác bệnh viện từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác bệnh viện từ 13/03/2023 đến 17/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 13/03/2023 đến 17/03/2023

Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm
13/3/23   Thứ Hai  
10:00 Họp cơ cấu giá module siêu âm  P.họp lầu 10
11:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng P.họp lầu 10
13:30 Sinh hoạt chuyên đề ĐD HT11
13:30 Họp các phòng chức năng P.họp lầu 10
14/3/23   Thứ Ba  
8:00 Đảng ủy SYT duyệt chương trình kiểm tra giám sát 2023 p.họp Đảng ủy
14:00 Duyệt DS đào tạo liên thông P.họp lầu 10
15/3/23   Thứ Tư  
07:15 Giao ban P.KHTH P.KHTH
SGB Lễ đón nhận ISO HT11
11:00 Họp BTC Hội nghị KSNK P.họp lầu 10
  BGĐ kiểm tra 83 tiêu chí  
16/3/23   Thứ Năm  
  BGĐ kiểm tra 83 tiêu chí  
SGB Phỏng vấn tuyển dụng P.họp lầu 10
8:30 Họp rút kinh nghiệm chuyên môn p.họp AB
17/3/23   Thứ Sáu  
07:15 Giao ban P.VTTBYT P.VTTBYT
SGB Họp dự án P.họp lầu 10
09:30 Họp Hội đồng thuốc & điều trị P.họp lầu 10
13:30 Họp BTC HN khai trương mô hình một cửa P.họp lầu 10
15:00 Họp BGĐ & khoa DTYH P.họp lầu 10
       
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Bài viết khác