Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 16/01/2023 ĐẾN 19/01/2023
Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm
16/1/23   Thứ Hai  
14g Họp các phòng chức năng  
17/1/23   Thứ Ba  
  BGĐ rà soát tiêu chí  
SGB Họp Hsoft  
SGB Họp nâng lương niên hạn p.họp lầu 10
9:30 Họp vấn đề DV khoa KHHGĐ p.họp lầu 10
10:30 Họp với khoa SƠ sinh chuẩn bị tiếp đón cô Alyson p.họp lầu 10
18/1/23   Thứ Tư  
  BGĐ rà soát tiêu chí  
SGB Phỏng vấn tuyển dụng p.họp lầu 10
10:00 Họp BCH Công đoàn HT6
13:00 Họp Công đoàn mở rộng HT6
19/1/23 13:00 Duyệt đề án cải tiến chất lượng p.họp lầu 10
  Thứ Năm  
20/1/23   BGĐ rà soát tiêu chí  
SGB Họp Ban hài lòng người bệnh p.họp lầu 10
  Thứ Sáu  
21/1/23   NGHỈ TẾT  
  Thứ Bảy  
17:30 BGĐ chúc Tết CBCC và tua trực  
       
       
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác