Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác Bệnh viện từ 16/01/2023 đến 19/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 16/01/2023 ĐẾN 19/01/2023
Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm
16/1/23   Thứ Hai  
14g Họp các phòng chức năng  
17/1/23   Thứ Ba  
  BGĐ rà soát tiêu chí  
SGB Họp Hsoft  
SGB Họp nâng lương niên hạn p.họp lầu 10
9:30 Họp vấn đề DV khoa KHHGĐ p.họp lầu 10
10:30 Họp với khoa SƠ sinh chuẩn bị tiếp đón cô Alyson p.họp lầu 10
18/1/23   Thứ Tư  
  BGĐ rà soát tiêu chí  
SGB Phỏng vấn tuyển dụng p.họp lầu 10
10:00 Họp BCH Công đoàn HT6
13:00 Họp Công đoàn mở rộng HT6
19/1/23 13:00 Duyệt đề án cải tiến chất lượng p.họp lầu 10
  Thứ Năm  
20/1/23   BGĐ rà soát tiêu chí  
SGB Họp Ban hài lòng người bệnh p.họp lầu 10
  Thứ Sáu  
21/1/23   NGHỈ TẾT  
  Thứ Bảy  
17:30 BGĐ chúc Tết CBCC và tua trực  
       
       
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Bài viết khác