LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021
LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 22/02/2021 ĐẾN 26/02/2021
Ngày    Nội dung Địa điểm Ghi chú
22/2/21   Thứ Hai    
10:00 họp BCH Đảng bộ p.họp Đảng ủy  
11:00 hội chẩn tiền sản    
14:00 P.TCKT trình bày chiến lược thực hiện mục tiêu p.họp lầu 10  
23/2/21   Thứ Ba    
Cả ngày họp KPI p.họp lầu 10  
SGB họp nâng lương niên hạn p.họp lầu 10  
10:00 họp BCH Công đoàn    
10:00 họp tiền mở thầu hóa chất VTTH p.họp AB  
13:00 họp Công đoàn mở rộng p.họp AB  
24/2/21   Thứ Tư    
Cả ngày thi xếp cột ĐD HT11  
9:00 P.TCCB trình bày vấn đề nhân sự p.họp lầu 10  
9:00 họp Bệnh án điện tử    
11:00 hội chẩn tiền sản    
11:30 BGĐ gặp gỡ các BS nội trú    
14:00 họp phân chia tiền phẫu thủ thuật p.họp lầu 10  
25/2/21   Thứ Năm    
Cả ngày thi xếp cột ĐD HT11  
9:00 họp Rút kinh nghiệm chuyên môn p.họp lầu 10  
26/2/21   Thứ Sáu    
Cả ngày thi xếp cột ĐD HT11  
  7:15 giao ban K.XN K.XN  
  9:00 họp phụ cấp trực tiếp, gián tiếp p.họp lầu 10  
  14:00 họp ISO K.XN p.họp lầu 10 Thành phần: BGĐ, K.XN, K.GPB, K.DT, P.KHTH, P.CNTT, P.QLCL, P.ĐD, P.TCCB
         
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Bài viết khác