Lịch công tác bệnh viện từ 22/5/2023 đến 26/5/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 22/5/2023 đến 26/5/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 22/5/2023 đến 26/5/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 22/5/2023 đến 26/5/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 22/5/2023 đến 26/5/2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác bệnh viện từ 22/5/2023 đến 26/5/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 22/5/2023 đến 26/5/2023

Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm Ghi chú
22/5/23   Thứ Hai    
SGB Họp vấn đề liên quan CĐT Cần Giờ p họp lầu 5 AB  
10:00 Tiếp đoàn Thống đốc bang New South Wales thăm BV HT 6 Thành phần: BGĐ, P.KHTH, P.ĐD, K.CĐHA, K.Nhũ, đại diện các khoa phòng
13:30 Họp các phòng chức năng p.họp lầu 10  
23/5/23   Thứ Ba    
7:15 Giao ban ATNB PTGMHS K.PT-GMHS  
7:15 Thi phác đồ cột 1, 2 HT lầu 6  
9:00 Họp ban tổ chức HN Bayer p.họp lầu 10  
10:00 Tiếp đoàn Trung tâm Cấp cứu 115 tham quan CNTT p.họp Đảng uỷ Thành phần: BGĐ, KS, Hoàng, KS. Hồng, BS. Thanh Hà
10:00 Đánh giá tiêu chí kỹ thuật máy Laser p họp lầu 10  
24/5/23   Thứ Tư    
07:15 Giao ban K.DDTC K.DDTC  
SGB Hội đồng duyệt mang thai hộ (4cas) p.họp lầu 10  
SGB Họp BGĐ, Hsoft, P.CNTT, P.KHTH p.họp Đảng uỷ  
09:00 Họp bệnh án điện tử    
09:30 Phỏng vấn tuyển dụng p.họp lầu 10  
10:00 Họp BCH Công đoàn p họp lầu 5 AB  
13:00 Họp Công đoàn mở rộng p họp lầu 5 AB  
25/5/23   Thứ Năm    
7:15 Giao ban ATNB PNUB K.PNUB  
8:30 Rút kinh nghiệm chuyên môn p.họp  lầu 5 AB  
13:00 Duyệt đề án cải tiến chất lượng p.họp lầu 10  
15:00 Duyệt Quy trình KT (sàn chậu) p.họp lầu 10  
26/5/23   Thứ Sáu    
08:30 Họp Ban cải tạo p họp lầu 10  
SGB Họp phân tích sự cố tự nguyện p.họp Đảng uỷ  
14:00 Họp với cty Belasia về sản phẩm Picterus Jaundice  p.họp lầu 10 Thành phần: BGĐ, P VTYT, K Sơ Sinh
         
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác