Lịch công tác bệnh viện từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác bệnh viện từ 27/03/2023 đến 31/03/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 27/03/2023 đến 31/03/2023

Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm Ghi chú
27/3/23   Thứ Hai    
10:00 Họp Đảng uỷ p.họp Đảng uỷ  
13:30 Họp giám sát các khoa LS có DV p.họp lầu 10 Thành phần: BGĐ, P.TCCB, P.ĐD, P.HCQT
15:00 Họp Hội đồng đào tạo p.họp lầu 10  
28/3/23   Thứ Ba    
08:00 SYT kiểm tra Hài lòng người bệnh khoa nội ngoại trú  
SGB Họp tách danh mục thu phí DV tập VLTL p.họp lầu 10 Thành phần: BGĐ, P.TCKT, K. SS, P.KHTH
10:00 Họp chi bồi dưỡng DV GPB theo hẹn p.họp lầu 10 Thành phần: BGĐ, P.TCKT, K. GPB, P.KHTH
13:30 Họp giải pháp xây dựng giá hiệu quả p.họp lầu 10  
15:30 Họp trang web BV p.họp lầu 10  
29/3/23   Thứ Tư    
  Chuẩn bị kiểm tra BV    
13:00 KIỂM TRA BỆNH VIỆN HT11  
30/3/23   Thứ Năm    
SGB Họp Hội đồng thi đua khen thưởng p.họp lầu 10  
9:00 Duyệt phác đồ điều trị p.họp lầu 10  
11:00 Phỏng vấn tuyển dụng p.họp lầu 10  
13:30 Lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị HT11  
15:30 Họp Ban tổ chức Họp mặt trung tâm Hope p.họp lầu 10  
31/3/23   Thứ Sáu    
08:30 Họp dự án p.họp lầu 10  
SGB Họp phân tích sự cố tự nguyện p.họp Đảng uỷ  
10:30 Duyệt đề án cải tiến chất lượng p.họp Đảng uỷ  
14:30 Hội nghị tổng kết tháng Thanh niên HT6  
         
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác