Lịch công tác bệnh viện từ 29/5/2023 đến 02/6/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 29/5/2023 đến 02/6/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 29/5/2023 đến 02/6/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 29/5/2023 đến 02/6/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 29/5/2023 đến 02/6/2023 - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác bệnh viện từ 29/5/2023 đến 02/6/2023 - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác bệnh viện từ 29/5/2023 đến 02/6/2023

Ngày  Giờ Nội dung Địa điểm Ghi chú
29/5/23   Thứ Hai    
10:00 Họp Đảng uỷ p.họp Đảng uỷ  
13:00 Khám sức khoẻ nhân viên 2023 lầu 10 dãy H  
13:00 Sinh hoạt chuyên đề ĐD HT11  
13:00 Họp các phòng chức năng p.họp lầu 10  
16:00 Họp BTC kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam p.họp lầu 10  
30/5/23   Thứ Ba    
7:15 Giao ban ATNB K.Sơ sinh K.SS  
7:15 Thi phác đồ cột 4 HT11  
SGB Họp xét hoàn học phí BS 18 tháng p.họp lầu 10  
10:00 Họp Quy chế trang phục p.họp lầu 10  
13:00 Khám sức khoẻ nhân viên 2023 lầu 10 dãy H  
13:00 Họp HĐ xét thầu thuốc 2023 (tài chính) p.họp lầu 10  
31/5/23   Thứ Tư    
07:15 Giao ban K.DTYH K.DTYH  
09:00 Họp vấn đề nhân sự p.họp lầu 10  
13:00 Khám sức khoẻ nhân viên 2023 lầu 10 dãy H  
13:30 Họp bệnh án điện tử    
14:00 Duyệt module đào tạo thực hành chăm sóc SS cho HS, ĐD p họp lầu 10  
1/6/23   Thứ Năm    
7:15 Giao ban ATNB K.Sản bệnh K.SB  
SGB Duyệt đề án cải tiến chất lượng p họp lầu 10  
8:30 Rút kinh nghiệm chuyên môn p.họp  lầu 5 AB  
13:00 Khám sức khoẻ nhân viên 2023 lầu 10 dãy H  
14:00 Duyệt hướng dẫn điều trị khoa PT-GMHS p họp lầu 10  
2/6/23   Thứ Sáu    
SGB Lễ bế giảng khóa 2/2021 của BS 18 tháng  HT 6  
SGB Họp phân tích sự cố tự nguyện p.họp lầu 9  
08:30 Họp Ban cải tạo p.họp lầu 10  
13:00 Khám sức khoẻ nhân viên 2023 lầu 10 dãy H  
14:00 Họp thảo luận đề cương phòng truyền thống p.họp lầu 10 Thành phần: BGĐ, P HCQT, P CTXH, Công đoàn, ĐTN
         
Ghi chú: Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV.
Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác