Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương
Lịch công tác tuần - Bệnh viện Hùng Vương

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 18/9/2023 - 22/9/2023  | 56

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 11/9/2023 - 15/9/2023  | 64

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 21/8/2023 - 25/8/2023  | 346

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 14/8/2023 - 18/8/2023  | 108

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 7/8/2023 - 11/8/2023  | 92

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 17/7/2023 - 21/7/2023  | 134

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 10/7/2023 - 15/7/2023  | 178

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

LỊCH CÔNG TÁC BỆNH VIỆN TỪ 26/6/2023 - 30/6/2023  | 168

Lịch công tác tuần được đăng tải trên website BV. Lịch có thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

1