Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương
Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của Bệnh viện Hùng Vương - Bệnh viện Hùng Vương

Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của Bệnh viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương đã và đang từng bước xây dựng môi trường bệnh viện – trường học, trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế cho miền Nam và cả nước, đặc biệt là chuyên ngành sản phụ khoa. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, trong những năm tới, bệnh viện Hùng Vương sẽ tổ chức ngày càng nhiều các khóa đào tạo cho cán bộ y tế không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà cả nước và khu vực Đông Nam Á. Như vậy, với số lượng khóa đào tạo và học viên tăng lên mỗi năm, để quản lý tốt thông tin về hoạt động đào tạo của bệnh viện, nhất thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm giải quyết được những bất cập trong việc công bố thông tin về hoạt động huấn luyện – đào tạo hiện tại, thực hiện đúng các quy định trong Thông tư 01/VBHN-BYT về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 13/01/2021 đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm về sau, ban giám đốc bệnh viện Hùng Vương đã phê duyệt cho phòng Chỉ đạo tuyến, phòng Quản lý chất lượng và phòng Công tác xã hội cùng phối hợp thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng chuyên mục Đào tạo trên trang thông tin điện tử của bệnh viện và ứng dụng phần mềm CME vào quản lý các khóa đào tạo của bệnh viện Hùng Vương” với các chức năng sau:

  • Đăng tải các nội dung được quy định trong thông tư 01/VBHN-BYT về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 13/01/2021.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động Huấn luyện – Đào tạo đã, đang và sắp diễn ra tại bệnh viện trên các cổng thông tin: trang web của bệnh viện, fanpage và trang phần mềm đào tạo liên tục CME của bệnh viện.
  • Tra cứu tài liệu đào tạo trực tuyến.
  • Nộp và duyệt hồ sơ đăng ký học trực tuyến.
  • Thanh toán học phí trực tuyến.

Đề án bắt đầu thực hiện từ quý 1 năm 2023 và dự kiến nghiệm thu vào quý 3 năm 2023, sau khi nghiệm thu sẽ áp dụng triển khai thống nhất cho tất cả các khoá đào tạo của bệnh viện Hùng Vương.

Hình ảnh minh hoạ khai giảng lớp đào tạo tại bệnh viện Hùng Vương

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác