Phác đồ Hiếm muộn _ Cập nhật 2020

Phác đồ Hiếm muộn _ Cập nhật 2020

Phác đồ Hiếm muộn _ Cập nhật 2020

Phác đồ Hiếm muộn _ Cập nhật 2020

Phác đồ Hiếm muộn _ Cập nhật 2020
Phác đồ Hiếm muộn _ Cập nhật 2020

Phác đồ Hiếm muộn _ Cập nhật 2020

HM001. Chụp X-Quang buồng tử cung – vòi trứng HSG

HM002. Tăng Prolactin ở bệnh nhân hiếm muộn

HM007. Điều trị vô kinh

HM009. Tiếp cận nhẹ trong thụ tinh trong ống nghiệm

HM010. Kích thích buồng trứng đa noãn với phác đồ dài cho IVF

HM011. Phác đồ GnRH Agonist

HM012. Kích thích buồng trứng trong IUI

HM030. Hội chứng quá kích buồng trứng

HM031. Phác đồ GnRH Antagonist

HM033. Lạc nội mạc tử cung và hiếm muộn

HM034. Tổn thương ống dẫn trứng

HM036. Buồng trứng đa nang và hiếm muộn _ Cật nhật 2019

HM037. Tiếp cận bệnh nhân vô sinh nam

HM038. Điều trị nội khoa vô sinh nam

HM040. Chuẩn bị nội mạc tử cung trong chuyển phôi

HM041. Hiếm muộn do không rụng trứng

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác