Phác đồ Kế hoạch hoá gia đình _ Cập nhật 2020

Phác đồ Kế hoạch hoá gia đình _ Cập nhật 2020

Phác đồ Kế hoạch hoá gia đình _ Cập nhật 2020

Phác đồ Kế hoạch hoá gia đình _ Cập nhật 2020

Phác đồ Kế hoạch hoá gia đình _ Cập nhật 2020
Phác đồ Kế hoạch hoá gia đình _ Cập nhật 2020

Phác đồ Kế Hoạch Gia Đình _ Cập nhật 2020

KH002: Dụng cụ tránh thai trong tử cung

KH008: Triệt sản nam

KH009: Tránh thai khẩn cấp

KH011: Thuốc viên tránh thai kết hợp

KH012: Thuốc viên tránh thai chỉ có Progestin

KH013: Thuốc tiêm tránh thai

KH014: Thuốc cấy thánh thai

KH015:Phá thai

KH016. Phá thai nội khoa 9-12 tuần _ Cập nhật 2019

KH018. Xử trí thai lưu, sẩy thai tam cá nguyệt I _ Cập nhật 2019

KH021: Triệt sản nữ

KH022: Tư vấn kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác