Phác đồ Nhũ _ Cập nhật 2020

Phác đồ Nhũ _ Cập nhật 2020

Phác đồ Nhũ _ Cập nhật 2020

Phác đồ Nhũ _ Cập nhật 2020

Phác đồ Nhũ _ Cập nhật 2020
Phác đồ Nhũ _ Cập nhật 2020

Phác đồ Nhũ _ Cập nhật 2020

NH019. Ung thư vú giai đoạn sớm

NH002. Khám nhũ _ Cập nhật 2019

NH003. Nhũ ảnh _ Cập nhật 2020

NH004. Chọc hút tế bào vú bằng kim nhỏ _ Cập nhật 2020

NH005. Sinh thiết kim lõi _ Cập nhật 2020

NH007. Đau vú _ Cập nhật 2020

NH008. Vú tiết sữa _ Cập nhật 2020

NH009. Núm vú tiết dịch không sữa _ Cập nhật 2020

NH010. Bệnh thay đổi sợi bọc của vú

NH011. Bệnh lý lành tính của núm vú

NH012. Biến dạng vú

NH013. Các bệnh lý khác ít gặp

NH014. Siêu âm vú _ Cập nhật 2017

NH015. Chụp cộng hưởng từ của vú

NH016. Tắc tuyến sữa

NH017. Viêm vú, áp xe vú

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác