QĐ ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

QĐ ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

QĐ ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

QĐ ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

QĐ ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
QĐ ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

QĐ ban hành bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Ngày 01/12/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký công văn số 4999/QĐ-BYT về viêc ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Bộ Tiêu chí này sẽ là khung hoạt động cần triển khai để xây dựng phòng khám an toàn, đồng thời là căn cứ để đánh giá và tự đánh giá mức độ an toàn của phòng khám trước đại dịch COVID19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Bộ Tiêu chí gồm 08 tiêu chí sau:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động trong các bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

2. Nhân viên được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí làm việc

3. Tiếp đón, phân loại và sàng lọc người đến khám

4. Tuân thủ đeo khẩu trang

5. Vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và quản lý nhà vệ sinh

6. Cơ sở vật chất phòng khám

7. Dự trữ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh 

8. Theo dõi sức khỏe nhân viên y tế

Hoàng Minh Tùng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác