Quy trình kỹ thuật Phụ

Quy trình kỹ thuật Phụ

Quy trình kỹ thuật Phụ

Quy trình kỹ thuật Phụ

Quy trình kỹ thuật Phụ
Quy trình kỹ thuật Phụ

Quy trình kỹ thuật Phụ

NSP004-Noi soi o bung giai quyet apxe phan phu_Cập nhật 2023

MHP007- QTKT_Đóng thành bụng trong ca mổ nhiễm

MHP001. QTKT_Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

QTKT_Dat vong BN sa sinh dục

MHP004. QTKT_Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị

MHP005. QTKT_Phẫu thuật mổ bụng cắt tử cung hoàn toàn

MHP006. QTKT_Phẫu thuật mở bụng xử trí thai đóng ở ống dẫn trứng vỡ

NSP001. QTKT_Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

NSP002. QTKT_Nội soi thai ngoài tử cung

NSP003. QTKT_Phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt tử cung hoàn toàn và 2 ống dẫn trứng (+/- buồng trứng)

TTP002. QTKT_Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

TTP007. QTKT_Sử dụng bóng đôi cải tiến trong điều trị thai ≤ 8 tuần bám sẹo mổ lấy thai

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác