Quy trình kỹ thuật Sản

Quy trình kỹ thuật Sản

Quy trình kỹ thuật Sản

Quy trình kỹ thuật Sản

Quy trình kỹ thuật Sản
Quy trình kỹ thuật Sản

Quy trình kỹ thuật Sản

QTKT_Dat vong nang du phong sanh non

2022 QTKT_ Du phong lay truyen HIV tu me sang con

KBS001. QTKT_Tầm soát tiền sản giật

MHS001. QTKT_Lấy khối máu tụ tầng sinh môn sau sinh

MHS002. QTKT_Phẫu thuật lấy thai trong nhau tiền đạo - nhau cài răng lược

MHS003. QTKT_Phẫu thuật thắt động mạch tử cung

MHS004. QTKT_Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn do chảy máu thứ phát sau thủ thuật, phẫu thuật sản khoa

TTS004. QTKT_Khâu vòng cổ tử cung _ Cập nhật 2019

TTS005. QTKT_Đặt thông Foley bóng đơn chèn lòng tử cung trong kết hợp điều trị BHSS

TTS006. QTKT_Đặt thông Foley bóng đôi cải tiến chèn lòng tử cung trong kết hợp điều trị BHSS

QTKT_ Giúp sanh bằng giác hút

QTKT Giúp sanh bằng Forceps

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác