Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Hùng Vương: “Phần mềm quản lý báo cáo sự cố - IRS” (Incident Reports System)

Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Hùng Vương: “Phần mềm quản lý báo cáo sự cố - IRS” (Incident Reports System)

Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Hùng Vương: “Phần mềm quản lý báo cáo sự cố - IRS” (Incident Reports System)

Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Hùng Vương: “Phần mềm quản lý báo cáo sự cố - IRS” (Incident Reports System)

Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Hùng Vương: “Phần mềm quản lý báo cáo sự cố - IRS” (Incident Reports System)
Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Hùng Vương: “Phần mềm quản lý báo cáo sự cố - IRS” (Incident Reports System)
Hỏi đáp (Nhấp vào đây để đặt câu hỏi, Bác sĩ sẽ trả lời sớm nhất)

Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Hùng Vương: “Phần mềm quản lý báo cáo sự cố - IRS” (Incident Reports System)

Phần mềm quản lý báo cáo sự cố IRS (Incident Reports System)

Phầm mềm IRS này có nội dung và hàm lượng chuyên môn khá cao, ngoài bộ tiêu chí phân loại và đánh giá theo thông tư 43, bệnh viện Hùng Vương còn có bộ tiêu chí và chuẩn hóa bộ dữ liệu đánh giá tham khảo từ TCYTTG. Điều đặc biệt của phầm mềm này là do nhân viên công nghệ thông tin của bệnh viện thuộc phòng Quản lý chất lượng tự nghiên cứu và xây dựng nên, do đó tính phù hợp và mức tiện dụng của phần mềm rất cao, ngoài các tính năng báo cáo, thống kê phần mềm còn hệ thống phân tích các số liệu phong phú. Đây là công cụ hỗ trợ tích cực cho phòng Quản lý chất lượng trong công tác quản lý báo cáo sự cố. Phần mềm được xây dựng toàn bộ trên các công cụ mã nguồn mở, các giao diện ứng dụng trên web và thiết bị di động.

Giao diện phầm mềm IRS

Giao diện phần mềm IRS trên hệ điều hành Android

Thống kê báo cáo trên phầm mềm IRS

HMT

Bài viết khác